پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

عوامل خطر

در نتیجه واکنش مواد آلرژن زا در ارگانهای بدن بیمار حساس علائم آلرژیک ظاهر می شوند. حساس سازی فرآیندی است که در ارگان بدن فرد بیمار یک پاسخ ایمنی بوجود می آید که نهایتاً به خود فرد آسیب می رساند. حساس سازی نتیجه واکنش پیچیده عوامل ژنتیکی و محیطی است که برخی از آنها برای ما شناخته شده هستند در حالیکه هنوز در ابتدای راه طولانی شناخت سایر علل قرار داریم و آنهایی که با فراوانی و شیوع بیشتر ابتلا به آلرژی رابطه دارند عوامل خطر نامیده می شوند.

vafakaramzadegan.ir