پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

گوشت قرمز

آلرژی به گوشت نسبتاً نادر است و به نظر می رسد تنها محدود به تعداد معدودی از بیماران می باشد. در برخی موارد، آلرژنهای مسبب این عارضه نسبت به حرارت، ناپایدار و آسیب پذیرند و لذا طبخ گوشت می تواند واکنش های آلرژیک را کاهش داده یا محو سازد.

تعداد بسیار کمی از بیمارانی که به تخم مرغ آلرژی دارند ممکن است نسبت به گوشت پرندگان نیز علائم آلرژیک نمایان سازند.

vafakaramzadegan.ir