پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

ماهی

عمده آلرژن های موجود در ماهی، پروتئین هایی هستند که در تمامی انواع ماهی شباهت زیادی به یکدیگر دارند. به همین دلیل است که فردی که به ماهی کاد (Cod) آلرژی دارد احتمالاً به ماهی هایی مانند هیک، کپور، اردک ماهی و وایتینگ (ماهی نرم باله خوراکی اروپایی) نیز آلرژی خواهند داشت. همین طور کسانی که به حلزون صدف دارآلرژی دارند، در اکثر موارد از مناطقی هستند که مصرف ماهی در آنجا بالاست و به ماهی هم آلرژی نشان می دهند.

آلرژی به ماهی گاهی اوقات با مسمومیت اسکومبروئیدی (Scombroid) که واکنش به هیستامین موجود در ماهی فاسد است اشتباه گرفته می شود. این واکنش به واکنش آلرژیک (ورم، کهیر، خس خس کردن و غیره) شباهت دارد.

پختن ماهی تاثیر اندکی بر آلرژی زایی ماهی دارد. افزون بر این، در برخی افراد مبتلا به آلرژی ماهی ممکن است در اثر بخار ناشی از پختن ماهی (آلرژنهای موجود در هوا) علائم آلرژیک تظاهر نماید.


vafakaramzadegan.ir