پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

آلرژنها و محرک ها

آلرژنها موادی هستند که موجب بروز پاسخ آلرژیک بدن می شوند. آنها در واقع مواد خارجی هستند که از طریق سیستم تنفسی یا سیستم گوارش یا از طریق پوست وارد بدن می شوند. آلرژنها، بسته به مقدار و میزان آلرژی زایی سبب بروز واکنش می شوند. هر بیماری حد آستانه مشخصی نسبت به علائم فوری دارد بنابراین میزان آلرژنی که یک فرد می تواند به راحتی تحمل نماید ممکن است در دیگران منجر به بروز واکنشی بسیار جدی شود.

از دیگر سو، مقادیر کمتر از حد آستانه می توانند موجب التهاب مزمن ارگانهای درگیر شوند. التهاب به تنهایی علائم مشهودی ندارد ولی باعث می شود ارگان های ملتهب نسبت به بسیاری از محرک ها دچار حساسیت شدید شوند در حالی که بدون وجود التهاب مزمن، این محرکها قادر به ایجاد علائم درارگانها نخواهند بود.

بنابراین محرک ها عواملی هستند که روی ارگان ملتهب عمل کرده و واکنشی شدید ایجاد می کنند. محرک ها که شناساسی آنها آسانتر است می توانند توجه پزشک را از دلیل اصلی التهاب مزمن منحرف سازند.

آلرژنها می توانند هم به صورت محرک و هم عامل التهاب مزمن باشند. اما همه محرک ها نمی توانند التهاب ایجاد کنند یعنی فقط اگر التهابی از قبل وجود داشته باشد آنرا بیشتر میکنند.

شایع ترین آلرژنها عبارتند از:

آلرژنهای استنشاقی:

مایت گرد و غبار خانگی
گرده های گیاهان
آلرژی به حیوانات خانگی
کپکها
سایر آلرژنهای استنشاقی
آلرژنهای تماسی

نیش حشرات
داروها

داروهای ضد التهاب
آنتی بیوتیک ها
سایر داروها
آلرژنهای غذایی

تخم مرغ
شیر گاو
ماهی ها
غذاهای دریایی
مغزها و دانه ها
حبوبات (من جمله بادام زمینی)
میوه ها
سبزیجات
غلات
گوشت
سایر مواد غذایی
سایر آلرژنها

لاتکس
شایعترین محرک ها عبارتند از:

عفونت ها
ورزش
مواد غذایی + ورزش
دود سیگار
آلودگی
تغییرات آب و هوا
استرس

vafakaramzadegan.ir