دکتر میر رضا قائمی
دکتر میر رضا قائمی

دکتر میر رضا قائمی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

اروميه، آذربايجان غربي

درباره دکتر میر رضا قائمی

هیات علمی تمام وقت
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

علایق بالینی

اسم
رینیت الرژیک
پولیپ
الرژی های غذایی و دارویی
حساسیت های پوستی
کهیر

علایق پژوهشی

اسم
رینیت الرژیک
اگزما
الرزی دارویی

مراجعه حضوری و اطلاعات تماس

کلینیک بیمارستان شهید مطهری
خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری
روز های هفته ساعات کاری

شنبه

صبح 10 تا12 عصر 4 تا 8

یکشنبه

عصر 4 تا 8

دوشنبه

صبح 10 تا 12 عصر 4 تا 8

سه شنبه

عصر 4 تا 8

چهارشنبه

عصر 4 تا 8

پنجشنبه

-

جمعه

-