طب سوزنی و آلرژی؟

در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد تا بتوان طب سوزنی را بعنوان درمانی ارزشمند برای آسم یا رینیت پیشنهاد کرد.

طب سوزنی بخشی از طب سنتی چین بوده و در کشورهای شرقی بطور گسترده ای در درمان بیماریهای مزمن از جمله آسم به کار می رود. نظریه ای که استفاده از طب سوزنی بر آن مبتنی است عبارت است از "احیای تعادل جریان های حیاتی" از طریق فرو کردن سوزن در نقاط دقیقی از سطح بدن که "نصف النهار" این جریانها در آنجا قرار دارد.

در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد تا بتوان طب سوزنی را بعنوان درمانی ارزشمند برای آسم یا رینیت پیشنهاد کرد. با اینکه برخی مطالعات صورت گرفته تاثیر مثبت طب سوزنی را در این بیماری ها نشان داده اند می توان گفت که نتایج بدست آمده از این مطالعات خالی از ابهام نمی باشند. مزیت طب سوزنی این است که جدای از ناراحتی موضعی خفیف (ناشی از فرو رفتن سوزن در بدن) عوارض جانبی دیگری ندارد.

همانطور که درباره روش های درمانی مکمل دیگر بیان شد، قویاً توصیه می کنیم که قبل از تصمیم گیری راجع به شروع طب سوزنی درباره مسائل زیر از درمانگر خود سوال نمائید:

  • چه آموزش هایی دیده است و چه قابلیت ها و تجاربی دارد؟
  • آیا عضو یک سازمان رسمی می باشد و نام وی در آن سازمان ثبت شده است؟
  • چه درمانی را توصیه می کند؟
  • درمان پیشنهادی چه مزایایی دارد و عوارض جانبی آن چیست؟
  • از درمانگر بخواهید تا اطلاعاتی کتبی (درباره درمان پیشنهادی) تهیه کند تا آن را به پزشک خود بدهید.
  • سوال کنید که آیا می توانید مصرف داروهای متداول خود را ادامه دهید.
  • تعداد جلسات درمان، طول درمان و هزینه های اقتصادی آن بصورت تخمینی به چه میزان است؟

پایگاه اطلاع رسانی آلرژی و حساسیت ایران

نظرات کاربران