تست آلرژی پچ

تست تشخیص آلرژی تاخیری

تست های پچ یا پوستی  عبارتند از کیتهای چسب دار که به منظور تشخیص درماتیت تماسی و با قرار دادن تعدادی چسب آغشته به مواد مختلف بر روی پوست صورت می گیرند.

این چسب ها پس از 48 ساعت از روی پوست برداشته می شود و پس از72 تا 96 ساعت نتایج نهایی خوانده می شود.

پایگاه اطلاع رسانی آلرژی و حساسیت ایران

نظرات کاربران