مایت (هیره)

مایت یا هیره یا گرد و غبار خانگی

عبارت "مایت یا هیره یا گرد و غبار خانگی" به تعداد کثیری از مایت های میکروسکوپی اطلاق می گردد که در گرد و غبار موجود در خانه ها یافت می شوند.

سه گونه مایت درماتو فاگوئیدز فارینا (Dermatophagoides farinae) و درماتو فاگوئیدز پترونیسینوس (Dermatophagoides pteronyssinus) و یوروگلیفوس ماینه ای (Euroglyphus maynei) به وفور یافت می شوند و در عین حال در سراسر جهان مهمترین آلرژن های منتهی به آسم و رینیت مقاوم محسوب می گردند.

پوسته خارجی و دستگاه گوارش مایت حاوی مهترین آلرژن ها که در عین حال دارای واکنش متقابل بالایی هستند می باشد. مایت از پوست ریخته شده انسان تغذیه کرده و در محیط ثابت و بی حرکت خانه ها پرورش می یابند.

مایتهای گرد و غبار در تشک تختخواب، جایی که یک سوم زندگی خود را در آنجا می گذارند، و دیگر محیط های گرم و مملو از گرد و غبار رشد می یابند.

آنها به رطوبت نسبی حساس بوده و در رطوبت 60% و پایین تر رشدشان متوقف شده و می میرند.

 

رینیت آلرژیک دائمی در اغلب موارد در اثر آلرژی به مایت گرد و غبار خانگی عارض می شود و در تعداد قابل توجهی از موارد، آسم با رینیت همراه است.

از آنجا که مایتها در مکانهای متعددی در سرتاسر خانه زندگی کرده و رشد می کنند، کاهش دادن تعداد آنها دشوار بوده و از بین بردنشان غیرممکن است.

نتایج مطالعات نشان می دهد که استفاده از مایت کش ها (محصولاتی که برای کشتن مایت گرد و غبار خانگی بکار می روند) و برنامه های گسترده کنترل محیطی مبتنی بر اتاق خواب می تواند در کاهش علائم رینیت اثربخش باشد.

با اینهمه اقدامی که در کاهش علائم آسم سودمند باشد هنوز یافت نشده است.

رابطه بین مایت و درماتیت آتوپیک برای مدتها موضوعی بحث انگیز بوده است؛ هر چند شواهدی دال بر وقوع درماتیت آتوپیک در اثر تماس با آلرژنهای هوازاد مانند مایت وجود دارد.

 

مایتهای انبار بطور شایعی در انبارهای غلات، خوراک دام، آسیاب آرد و انبارهای پنیر یافت می شوند و البته صنعت شیرینی پزی و نانوایی ها نیز از هجوم آنها بی نصیب نمی مانند.

مهمترین مایتهای انبار عبارتند از آکاروس سیرو (Acarus siro) که عموماً درون غلات زندگی می کند؛ لیپیدوگلیفوس دیستراکتور (Lepidoglyphus destructor)، مایت مواد غذایی که در سرتاسر دنیا روی سطح غلات و پیرامون پسماندها پیدا می شود؛ و تیروفاگوس پوتریسنتای (Tyrophagus puutrescentiae)،مایت کپک که برای رشد خود نیازمند شرایط گرم و مرطوبتر و غالباً توأم با قارچها می باشد. مایت های انبار اغلب در بروز عارضه آسم و رینیت شغلی دخیل هستند.

پایگاه اطلاع رسانی آلرژی و حساسیت ایران

نظرات کاربران