درمان درماتیت آتوپیک (اگزمای آلرژیک)

تسکین خارش، کاهش خشکی و التهاب پوست و درمان عفونت

هدف درمان تسکین خارش، کاهش خشکی و التهاب پوست و درمان عفونت می باشد.

اجتناب از آلرژن ها ی تشخیص داده شده و موقعیت های محیطی نامطلوب مانند مواجهه بیش از حد با مواد تحریک کننده یا تغییرات دمایی سریع، نیز حائز اهمیت است.

بسیاری از کودکان بطور طبیعی با گذشت زمان بهبود می یابند؛ لذا هر گونه عارضه ناشی از درمان که ممکن است منجر به آسیب های بلند مدت گردد باید به حداقل رسانده شود.

رویکردهای دارویی عمده عبارتند از

بهبود عملکرد سدّی پوست با استعمال منظم نرم کننده ها،

کاهش التهاب پوست بااستعمال استروئید های موضعی یا مهار کننده های کلسینورین،

 و درمان عفونت با استعمال آنتی میکروب های سیستماتیک یا موضعی.

اگزمای آتوپیک شدید تر ممکن است نیازمند نور درمانی کوتاه مدت با اشعه فرابنفش یا داروهای سرکوب کننده ایمنی سیستمیک باشد.

آموزش بیمار و مراقبین وی بخش مهمی از مدیریت بیماری محسوب می شود.

در اکثر کلینیک ها پرستاران، درمان های موضعی ارائه می دهند و مکانی برای بحث و تبادل نظر بیماران می باشند.

پذیرش کوتاه مدت در بیمارستان به منظور مراقبت پوستی تخصصی (مانند پانسمان مرطوب) می تواند بسیار سودمند واقع شده و همچنین برای مراقبین این بیماران فراغتی از مسئولیت هایشان محسوب شود.

پایگاه اطلاع رسانی آلرژی و حساسیت ایران

نظرات کاربران