درماتیت آتوپیک (اگزمای آلرژیک)

درماتیت آتوپیک (اگزمای آلرژیک) بسیار شایع است.

درماتیت آتوپیک (اگزمای آلرژیک) بسیار شایع است.

این عارضه درشیرخواران 3 تا 6 ماه آغاز می شود و معمولاً بیماری کودکان کم سن و سال است؛ البته ممکن است برای اولین مرتبه در هر سنی حادث شود.

این عارضه با دیگر بیماری های آتوپیک (آلرژیک) مانند آسم، حساسیت بهاره و آلرژی غذایی همراه است. هر چند این اختلالات آتوپیک (آلرژیک) در اعضای مختلف یک خانواده رخ میدهد ولی وراثت قابل پیش بینی نیست.

در حدود 80 درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک (آلرژیک) حساسیت وابسته بهIgE مشاهده می شود و در کودکان کم سن و سالی که مبتلا به آلرژی های غذایی یا کهیر آلرژیک حاد هستند نیز ممکن است به واسطه در معرض قرار گرفتن با مواد مختلف، مثلاً تماس با لاتکس یا مصرف آنتی بیوتیک ها، مشاهده گردد.

در حدود 20 الی 40 درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک (آلرژیک)، ژنی که عهده دار کدگذاری فیلاگرین در قشر شاخی پوست است دچار جهش ژنی شده و موجب معیوب شدن عملکرد سد محافظتی پوست می گردد. این امر، خود، با تسهیل جذب آلرژن ها از طریق پوست، میزان حساس سازی را فزونی بخشیده و منجر به التهابِ در حال پیشرفت و بیماری آلرژیکِ راه های هوایی می گردد. 

پایگاه اطلاع رسانی آلرژی و حساسیت ایران

نظرات کاربران